715VPEB157004 – Gạch Trung Quốc

  • Size: 750×1500
  • Face: Random
  • Độ V: V1
  • Xương đá
  • Độ hút nước: 0.5%
  • Bề mặt: Bóng kính
  • Xuất sứ: Trung Quốc
0764449999
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon