EHD890U10V

Mã sản phẩm: EHD890U10V

Xuất xứ: Trung Quốc

Bề mặt: Bóng kiếng

Kích thước: 800×800

Ứng dụng: Lát nền