EHC899U03V

Mã sản phẩm: EHC899U03V

Xuất xứ: Trung Quốc

Bề mặt: Bóng kiếng

Kích thước: 800×800

Ứng dụng: Lát nền