EHD890U11V

Mã sản phẩm: EHD890U11V

Xuất xứ: Trung Quốc

Bề mặt: Bóng kiếng

Kích thước: 800×800

Ứng dụng: Lát nền