VW88BL02

Mã sản phẩm: VW88BL02

Xuất xứ: Trung Quốc

Bề mặt: Bóng kiếng

Kích thước: 800×800

Ứng dụng: Lát nền